Vi vill arbeta för:

*En levande landsbygd, vilket förutsätter småskalighet och decentralisering

*Att det ska vara möjligt att helt eller delvis försörja sig på ett småbruk.

*Ett naturligt, giftfritt jordbruk och ett GMO-fritt Sverige.(utan genförändrade grödor)

*Bevara gamla värdeväxter och husdjursraser.

*Bättre kontakt mellan odlare och konsumenter.NYHETER

Hemsidan

Den här hemsidan kommer att stängas inom kort. Småbrukare i Östergötland har en egen facebooksida istället.
Den heter Sveriges Småbrukare Östergötland.

Välkomna dit!

Årsmöte

Småbrukare i Östergötland har årsmöte söndagen 23 februari 2020 kl. 10.00.
Plats: Vidarlokalen, Söderköping

För vidare information ring Helen Åberg 073-7603455

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
önskar
styrelsen

Ny Reko-ring

Den 25 april var första utlämningsdagen för en ny REKO-ring iSöderköping. Fortsättning på torsdagar ojämna veckor.

I övriga Östergötland finns REKO-ringar i Motala, Mjölby, Linköping, Rimforsa, Kisa och Norrköping.

På facebook sker utbud och försäljningar av de lokalproducerade varorna. Man går med i en REKO-ring-grupp och där finns all information.

Detta är det största som hänt på länge för kontakten mellan mindre producenter och konsumenter!

Facebook-grupp

Nu finns en nystartad facebook-grupp som heter Sveriges Småbrukare Östergötland.

Ät kött från svenska betesdjur med gott samvete

Läs Småbrukarnas förbundsordförande, Jonas Wangstens debattartikel. klicka här

Facebook

Förbundet Sveriges Småbrukare finns även på Facebook!